Privacyverklaring

Het bewaren van de anonimiteit en privacy van contactopnemers is één van de belangrijkste principes van de jongerenlijn. De mogelijkheid om volledig anoniem te kunnen bellen of chatten helpt zowel jou als ons om elkaar op een eerlijke, veilige en goede manier te kunnen ondersteunen. Genderpraatjes gebruikt dan ook de beste technieken qua chat-omgeving als het gaat over data-veiligheid en privacy. Op deze manier is alles wat jij deelt veilig en vertrouwd bij ons enkel zo lang als wij het nodig hebben.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Om onze hulp te verbeteren en om de jongerenlijn te laten bestaan slaan wij wel een deel van de gespreksinformatie op op beveiligde wijze in overeenkomst met het VWS. Genderpraatjes en TNN gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonlijke gegevens van bellers en bellers. We willen daarom open zijn over hoe wij werken. Wij streven er naar zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen. Zo hoef je bijvoorbeeld geen onnodige gegevens te verstrekken als je contact met ons opneemt en plaatsen wij geen cookies voor andere doeleinden dan noodzakelijk om onze website te laten functioneren. Bellen naar de jongerenlijn kan altijd volledig anoniem en zonder het opslaan van persoonsgegevens. Wanneer je chat met ons in onze beveiligde chat-omgeving slaan wij veilig IP-, nickname- en gespreksdata op. Deze gegevens kunnen nooit zomaar gedeeld worden en worden enkel gebruikt door ons intern om onze vrijwilligers te training en de veiligheid van de jongerenlijn te garanderen. Deze data bewaren wij standaard één jaar.

Het kan ook zijn dat je in gesprek met ons telefonisch bepaalde persoonsgegevens deelt zodat wij jou beter kunnen helpen of verwijzen. Deze gegevens slaan wij nooit op voor langer dan het gesprek duurt. Genderpraatjes en TNN houden zich in alle gevallen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt TNN uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Wie kan jouw gegevens inzien

In principe kan alleen de vrijwilliger waarmee jij hebt gechat de gesprekshistorie terugkijken zonder de mogelijkheid deze te delen. Op deze manier kan een vrijwilliger reflecteren op het gesprek verbetering van de hulp die wij bieden. Deze gesprekshistorie is altijd geanomiseerd, tenzij jij zelf in de chat ervoor hebt gekozen om je naam of andere gegevens te delen.

Het kan zijn dat de vrijwilliger feedback wil op het gesprek, misschien omdat hen dacht dat hen het anders aan had kunnen pakken. In dit geval kan de gesprekshistorie gedeeld worden met één van onze coördinatoren zodat deze kan ondersteunen in het trainen van de vrijwilliger. Ook kan jij zelf je chathistorie opvragen bij ons ter inzage. Verwijderen van chathistorie is alleen mogelijk voor zover Genderpraatjes nog aan hun wettelijke verplichtingen kan voldoen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan: TNN, Atlantisplein 1 (kmr 2.14), 1093 NE Amsterdam. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) voor TNN maakt. Zo kan overhandiging van chathistorie veilig gebeuren.

 

Gegevensdeling met derden

Je gegevens worden nooit verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Genderpraatjes kan je (persoons)gegevens wel met derden delen wanneer jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld om juist door te verwijzen. Genderpraatjes verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering), maar wij slaan vanuit het beginsel dergelijke data niet op tenzij de contactopnemer deze zelf kiest te delen in een chatgesprek.

 

Vragen

Zijn er naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem gerust contact met ons op via het mailadres via de homepage!

 

Wijzingen

De privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 26 februari 2021.